آریاری ( نشانه : Ar، کد ISO ۴۲۱۷ : MGA ) واحد پول کشور ماداگاسکار است . هر آریاری به ۵ ایراایمبیلانجا تقسیم می شود . این واحد پول به همراه واحد پول موریتانی، اوگوئیا، تنها نوع خود سراسر دنیا هستند که از تفسیمات دهدهی پیروی نمی‌کنند .

واژه‌های آریاری و ایراایمبیلانجا، هر دو بازمانده از دوران استعمار ماداگاسکار می باشند . در آن دوره به سکه نقره ی دلار، آریاری می گفتند . ایراایمبیلانجا نیز در ترجمه تحت‌اللفظی به معنای یک وزنه آهنی می باشد و به یک نوع سکه قدیمی اطلاق می شد که ارزشی معادل یک پنجم آریاری داشت .

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای MGA
از :
از :

رده:یکاهای پول در گردش