تصویر یک کارگر زن در یک کارخانه در تگزاس

کارخانه ساختمانی بزرگ یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است که در آن به تولید صنعتی می‌پردازند.

تاریخچه

چند قرن قبل از انقلاب صنعتی در ونیز کارخانه‌ای به تولید انبوه کشتی مشغول بوده است.

نگارخانه

Wikipedia contributors، "Factory،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، (accessed March ۷، ۲۰۰۸).